top of page

Adatvédelmi Tájékoztató

 

Hatályos: 2018.05.25.-től

Adatkezelő adatai

Név: Szentmiklósi Zsófia ev.

Nyilvántartási száma: 55653615

Adószáma: 56942949-1-41

E-mail: zsofia.szentmiklosi@gmail.com

Telefon: +36 20 533 3490

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Infotv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) rendelkezései.

Szentmiklósi Zsófia egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) ezen jogforrások alapján, a szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, az Ügyfél önkéntes, konkrét és tájékoztatáson alapuló, tevőleges beleegyezésével.

  1. Adatkezelő úgy tekinti, hogy az ülésekre való jelentkezéssel az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésére. Az Ügyfél bármikor jogosult a pontatlanul, tévesen kezelt adatai helyesbítését kérni. A hozzáféréshez való jog keretén belül az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ügyfél kérésére rendelkezésre bocsátja.​

  2. A szolgáltatásra történő jelentkezéssel az Adatkezelő az Ügyfél alábbi személyes adatait kezeli: név, számlázási adatok, e-mail cím, mobiltelefonszám. Az adatkezelés célja a szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

  3. Az Ügyfél az általa megadott adatok kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az adatait az Adatkezelő 8 munkanapon belül törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.​

  4. Az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás megadásától (az adatvédelmi tájékoztatás elfogadásával) a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

  5. Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

  • Jogi képviselet

  • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek

  • Kézbesítés

  • Könyvelés

  • Számlázás

Az Ügyfél a személyes adatai kezelésével összefüggő jogsérelme esetén, továbbá jogainak érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet.

A Hivatal elérhetőségei

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1055 Budapest Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: www.naih.hu

bottom of page